Biến Tần Hitachi SJ700
BIẾN TẦN HITACHI - SJ700 

Chức năng loại trừ sự cố được cải tiến tối ưu (quá dòng, quá áp). Với tốc độ tính toán cao hơn cùng khả năng điều khiển dòng điện với sự đáp ứng cao, chức năng này loại trừ khả năng quá dòng và quá áp hạn chế việc biến tần ngắt sự cố trong quá trình gia tốc và giảm tốc.
Tích hợp bộ lọc nhiễu EMC nên giảm chi phí và không gian lắp đặt so với các model với bộ lọc EMC gắn ngoài.
Bộ lọc nhiễu EMC sẽ được lắp đặt (loại C3) cho các biến tần công suất tới 22kW.
Chức năng dừng an toàn: cắt điện áp phía đầu ra của biến tần để dừng khẩn cấp được xử lý bởi một bo mạch riêng không phụ thuộc vào bộ xử lý trung tâm CPU.
Chức năng tự động ổn áp AVR trên đường DC bus trong quá trình giảm tốc
Chức năng tự động giảm tần số sóng mang.


MODEL SẢN PHẨM:

ModelModelModelCông Suất (kW)
SJ700-007HFEF2SJ700-007HFUF2SJ700-007LFUF20.75
SJ700-015HFEF2SJ700-015HFUF2SJ700-015LFUF21.5
SJ700-022HFEF2SJ700-022HFUF2SJ700-022LFUF22.2
SJ700-040HFEF2SJ700-040HFUF2SJ700-040LFUF24.0
SJ700-055HFEF2SJ700-055HFUF2SJ700-055LFUF25.5
SJ700-075HFEF2SJ700-075HFUF2SJ700-075LFUF27.5
SJ700-110HFEF2SJ700-110HFUF2SJ700-110LFUF211
SJ700-150HFEF2SJ700-150HFUF2SJ700-150LFUF215
SJ700-185HFEF2SJ700-185HFUF2SJ700-185HFU218.5
SJ700-220HFEF2SJ700-220HFUF2SJ700-220HFU22
SJ700-300HFEF2SJ700-300HFUF2SJ700-300HFU230
SJ700-370HFEF2SJ700-370HFUF2SJ700-370HFU237
SJ700-450HFEF2SJ700-450HFUF2SJ700-450HFU245
SJ700-550HFEF2SJ700-550HFUF2SJ700-550HFU255
SJ700-750HFEF2SJ700-750HFUF275
SJ700-900HFEF2SJ700-900HFUF290
SJ700-1100HFEF2SJ700-1100HFUF2110
SJ700-1320HFEF2SJ700-1320HFUF2132
SJ700-1850HFEF2SJ700-1850HFUF2185
SJ700-2200HFEF2SJ700-2200HFUF2220
SJ700-3150HFEF2SJ700-3150HFUF2315
SJ700-4000HFEF2SJ700-4000HFUF2400


Comments