Biến Tần Hitachi SJ700D
MODEL SẢN PHẨM
SJ700D-007HFEF3
SJ700D-015HFEF3
SJ700D-022HFEF3
SJ700D-040HFEF3
SJ700D-055HFEF3
SJ700D-075HFEF3
SJ700D-110HFEF3
SJ700D-150HFEF3
SJ700D-185HFEF3
SJ700D-220HFEF3
SJ700D-300HFEF3
SJ700D-370HFEF3
SJ700D-450HFEF3
SJ700D-550HFEF3
SJ700D-750HFEF3
SJ700D-900HFEF3
SJ700D-1100HFEF3
SJ700D-1320HFEF3
SJ700D-1850HFEF3
SJ700D-2200HFEF3
SJ700D-3150HFEF3
SJ700D-4000HFEF3
Biến tần Hitachi SJ700D series
  • Chức năng loại trừ sự cố được cải tiến tối ưu (quá dòng, quá áp). Với tốc độ tính toán cao hơn cùng khả năng điều khiển dòng điện với sự đáp ứng cao, chức năng này loại trừ khả năng quá dòng và quá áp hạn chế việc biến tần ngắt sự cố trong quá trình gia tốc và giảm tốc.
  • Điều khiển biến tần bởi chức năng lập trình PLC được tích hợp.
  • Tích hợp bộ lọc nhiễu EMC nên giảm chi phí và không gian lắp đặt so với các model với bộ lọc EMC gắn ngoài.
  • Bộ lọc nhiễu EMI sẽ được lắp đặt (loại C3) cho các biến tần công suất tới 22kW.
  • Chức năng dừng an toàn: cắt điện áp phía đầu ra của biến tần để dừng khẩn cấp được xử lý bởi một bo mạch riêng không phụ thuộc vào bộ xử lý trung tâm CPU.
  • Chức năng tự động ổn áp AVR trên đường DC bus trong quá trình giảm tốc
  • Chức năng điều khiển vị trí.
  • Chức năng tự động giảm tần số sóng mang
Comments